Πηγες

1ο ενημερωτικό δελτίο

Στις 21 και 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου E-mploy Me! στην πόλη Gijón της Ισπανίας. Το έργο E-mploy-Me! είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2, με κύριο στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των άνεργων μεταναστριών μέσω της ενδυνάμωσής τους και μέσω ψηφιακών δεξιοτήτων.

2ο ενημερωτικό δελτίο

Το “Ε-mploy-me!” είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA2, του οποίου ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει την κοινωνικοεπαγγελματική ένταξη των ανέργων μεταναστριών μέσω της ενδυνάμωσής τους και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρατηρείται έντονα η απουσία συγκεκριμένων διακρατικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη που προάγουν την ένταξη των ανέργων μεταναστριών μέσω τέτοιων καινοτόμων μεθοδολογιών.

IO1 – State of the Art Report

IO4 – Manual of good practices for social and professional integration of migrant women