Νεα

Διαβάστε όλα τα νέα σχετικά με το έργο EmployMe!, την πρώτη συνάντηση εταίρων, άλλες δραστηριότητες και άλλα!

1ο ενημερωτικό δελτίο

Στις 21 και 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου E-mploy Me! στην πόλη Gijón της Ισπανίας. Το έργο E-mploy-Me! είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2, με κύριο στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των άνεργων μεταναστριών μέσω της ενδυνάμωσής τους και μέσω ψηφιακών δεξιοτήτων.

2ο ενημερωτικό δελτίο

Το “Ε-mploy-me!” είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA2, του οποίου ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει την κοινωνικοεπαγγελματική ένταξη των ανέργων μεταναστριών μέσω της ενδυνάμωσής τους και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρατηρείται έντονα η απουσία συγκεκριμένων διακρατικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη που προάγουν την ένταξη των ανέργων μεταναστριών μέσω τέτοιων καινοτόμων μεθοδολογιών.

3ο ενημερωτικό δελτίο

Το έργο “E-mploy-Me!” στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των γυναικών μεταναστριών για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και της παρουσίας τους στην αγορά εργασίας.

4ο ενημερωτικό δελτίο

Με το έργο “E-MPLOY-ME!”, εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές ικανότητες των μεταναστριών και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και την παρουσία τους στην αγορά εργασίας.