Ενότητα 3: Κοινωνικές δεξιότητες για διαπολιτισμική κατανόηση, επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδική εργασία, αντιμετώπιση ρατσιστικής συμπεριφοράς / αποκλεισμού, επικεντρωμένες στην επικοινωνία.

Last updated: January 14, 2020