Επικοινωνια

Όνομα οργανισμού:
Magenta Consultoria – SPAIN
Ιστοσελίδα:
www.magentaconsultoria.com/
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
esthergonzalez @magentaconsultoria.com
Όνομα οργανισμού:
EUFRAK – EuroConsults Berlin GmBH – Germany
Ιστοσελίδα:
www.eufrak-euroconsults.eu/
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@euroconsults.eu
Όνομα οργανισμού:
PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo – Italy
Ιστοσελίδα:
www.associazioneprism.eu/
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@associazioneprism.eu

Όνομα οργανισμού:
Verein Multikulturell – Austria
Ιστοσελίδα:
www.migration.cc
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
office@migration.cc

Όνομα οργανισμού:
Center for Social Innovation – CSI Cyprus
Ιστοσελίδα:
www.csicy.com/
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@csicy.com